Meer zien

De kracht van een wereldwijd team op afstand: De kunst van effectief inhuren voor succes

5 mins
Bijgewerkt door

In een tijdperk waarin innovatie de weg naar succes effent, is werken op afstand geëvolueerd van een loutere optie naar een dwingende realiteit. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben als katalysator gewerkt en bedrijven wereldwijd ertoe aangezet om traditionele operationele modellen opnieuw te evalueren en van harte over te stappen op wereldwijde teams op afstand.

Hier zijn enkele oogverblindende statistieken om je wat context te geven:

 • Volgens Remote.com’s “Remote Workforce Report 2023” zegt 60% van de besluitvormers dat het aantal kwalitatieve sollicitanten per openstaande functie is toegenomen sinds hun bedrijf een gedistribueerd extern personeelsmodel heeft aangenomen.
 • McKinsey analyseerde 2.000 taken en 800 banen en ontdekte dat 41% van de werknemers productiever was als ze op afstand werkten dan op kantoor.
 • Volgens de lijst “Best Employee Benefits In 2023” van Forbes Advisors erkent 20% van de werkgevers dat werknemers ontslag nemen vanwege flexibele werkregelingen.

Of het nu uit noodzaak is of uit een verlangen naar flexibiliteit, de verschuiving naar werken op afstand heeft de regels voor het werven van talent en teammanagement herschreven. De toegang tot een wereldwijde talentenpool heeft diversiteit, innovatie en aanpassingsvermogen bevorderd – eigenschappen die van onschatbare waarde zijn geworden in het dynamische zakenlandschap van vandaag.

Meer dan ooit is het beheersen van de kunst van effectieve werving van cruciaal belang voor organisaties die concurrerend willen blijven in dit nieuwe tijdperk van werken op afstand. In deze blogpost willen we je helpen bij het opbouwen van een wereldwijd team op afstand door valkuilen en dure fouten te vermijden.

Ben je op zoek naar veelbelovend web3-talent?

Ontdek de beste kandidaten op afstand

De behoeften begrijpen en overaanwerving vermijden

Het kan verleidelijk zijn om agressief personeel aan te nemen om aan de vraag te voldoen en de kansen te benutten. Ongebreidelde groei kan echter tot veel problemen leiden – van een verwaterde bedrijfscultuur tot onnodige financiële druk – als er niet verstandig mee wordt omgegaan.

Een gefocust team samenstellen

Het samenstellen van een robuust en doelgericht team begint met het expliciet definiëren van de behoeften van uw organisatie. Een duidelijk begrip van de specifieke vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor het succes van uw bedrijf vormt de ruggengraat van een effectieve wervingsstrategie. Naast technische kwalificaties is het beoordelen van iemands vermogen om op afstand te werken, zoals zelfdiscipline, communicatievaardigheden en aanpassingsvermogen, van het grootste belang bij het samenstellen van een team op afstand.

Recruitment is on everyone’s lips during the crypto winter.

Met een goed begrip van de behoeften kunnen teams realistische verwachtingen en KPI’s stellen, die belangrijk zijn om de focus te behouden en de voortgang te meten. Wanneer elk lid zijn verantwoordelijkheden begrijpt en de impact van zijn rol op de grotere bedrijfsdoelstellingen, stimuleer je een gevoel van eigenaarschap en doelgerichtheid dat het team vooruit stuwt.

Verantwoord schalen voor succes op lange termijn

Onthoud dat het doel niet is om het grootste team te bouwen, maar wel het meest effectieve. Verantwoord schalen vereist een evenwicht tussen onmiddellijke behoeften en plannen voor toekomstige groei. Werven met het oog op groei leidt vaak tot overaanwerving, waardoor resources onder druk komen te staan en de productiviteit afneemt. Richt je in plaats daarvan op het creëren van een schaalbare organisatiestructuur die organisch meegroeit met je bedrijf en investeer in talent dat bijdraagt aan duurzaam succes.

Naarmate we dieper ingaan op werken op afstand, wordt het duidelijk dat deze nieuwe realiteit meer biedt dan alleen geografische flexibiliteit – het biedt een kans om de traditionele grenzen van teamwerk en succes opnieuw te definiëren. Het is een reis die inzicht, geduld en strategische planning vereist.

De wereldwijde talentenpool aanboren met een wereldwijd team op afstand

Geografische beperkingen vormen niet langer een belemmering voor het talent dat u nodig hebt voor uw team. Het inhuren van talent uit een wereldwijde pool heeft verschillende voordelen:

 • Diversiteit in denken: Het inzetten van mensen met verschillende geografische achtergronden bevordert een mix van ideeën, ervaringen en perspectieven, wat innovatie en probleemoplossend vermogen stimuleert.
 • Toegang tot een bredere set vaardigheden: De wereldwijde talentenpool biedt een breder scala aan vaardigheden, competenties en specialiteiten, waardoor bedrijven de functievereisten beter kunnen afstemmen op de juiste kandidaat.
 • Kostenoptimalisatie: Verschillende landen hebben verschillende kostenstructuren. Een wereldwijde aanpak biedt mogelijkheden om kosten te besparen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het talent.

Een remote-first benadering omarmen

De ‘remote-first’-benadering betekent een belangrijke cultuuromslag binnen organisaties. In plaats van een bijzaak of een secundaire optie, wordt werken op afstand de standaard, ingebed in het DNA van de organisatie. We hebben het vaak over de bedrijfscultuur en waar die voor staat. Een aanpak waarbij werken op afstand op de eerste plaats komt, maakt gebruik van de waarden van flexibiliteit, autonomie en evenwicht tussen werk en privéleven.

 • Geografische inclusiviteit: Een remote-first benadering zorgt voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de locatie.
 • Verhoogde retentie en werktevredenheid: Flexibiliteit om thuis of op andere locaties te werken kan de tevredenheid van werknemers verhogen, waardoor ze beter behouden blijven.

Meer productiviteit en tevredenheid bij werknemers

Een succesvol model voor werken op afstand richt zich niet alleen op het gedaan krijgen van werk; het benadrukt ook de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Dit is hoe je dit kunt bereiken:

 • Autonomie bevorderen: Met de juiste hulpmiddelen en het juiste vertrouwen, kan werken op afstand werknemers meer controle geven over hun schema’s, wat een gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap stimuleert.
 • Bouw sterke communicatiekanalen: Effectieve communicatie is het levensbloed van een team op afstand. Door gebruik te maken van tools voor videovergaderingen, projectbeheer en instant messaging kan iedereen op één lijn blijven.
 • Geef prioriteit aan het welzijn van werknemers: Het aanbieden van middelen voor geestelijke gezondheid, het aanmoedigen van regelmatige pauzes en het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven kunnen bijdragen aan het welzijn van werknemers op afstand.

Kosteneffectieve werving op afstand: Het proces optimaliseren

smartcon 2022 chainlink

Bij externe personeelswerving gaat het niet alleen om de toegang tot wereldwijd talent; het gaat ook om het optimaliseren van de middelen. De essentie van kosteneffectiviteit is het behalen van het grootste voordeel voor de laagst mogelijke prijs.

 • Lagere overheadkosten: Denk aan de kosten die verbonden zijn aan een fysieke werkplek – kantoorhuur, nutsvoorzieningen, kantoorbenodigdheden, enzovoort. Werken op afstand kan deze overheadkosten drastisch verlagen. En dan hebben we het nog niet eens over de verhuispakketten, een veel voorkomende kostenpost bij traditionele aanwervingsmodellen.
 • Loontarieven afgestemd op lokale normen: Met een wereldwijd team op afstand kun je de lonen afstemmen op de kosten van levensonderhoud in de locatie van de werknemer. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in vergelijking met iedereen een salaris betalen dat is afgestemd op de thuisstad van je bedrijf, vooral als je gevestigd bent in een gebied met hoge kosten van levensonderhoud.

Verhoogde productiviteit: Onderzoek toont consequent aan dat telewerkers vaak productiever zijn dan hun kantoorgenoten. Ze worden minder afgeleid, hebben minder stress van het woon-werkverkeer en kunnen hun werkomgeving en -schema afstemmen op hun behoeften. Deze productiviteitswinst vertaalt zich in kosteneffectiviteit voor uw bedrijf.

Op zoek naar een baan in web3?

Verken de mogelijkheden op afstand

Concluderend kan het inzetten van de revolutionaire kracht van werken op afstand leiden tot ongeëvenaard succes voor bedrijven in het digitale tijdperk. Naarmate we evolueren naar een wereldwijd verbonden werkomgeving, worden de verouderde grenzen van geografie minder relevant, wat deuren opent naar een reservoir van internationaal talent.

In die context hangt een succesvolle aanwerving niet langer af van nabijheid, maar van een strategisch, goed uitgevoerd proces dat de juiste vaardigheden, culturele fit en aanpasbare werknemers zoekt die kunnen gedijen in een externe omgeving. Door deze revolutie van werken op afstand volledig te omarmen, kunnen organisaties profiteren van een divers, flexibel en goed presterend wereldwijd team.

Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Alena Afanaseva, CEO en oprichter van Beincrypto.com, brengt meer dan tien jaar ervaring in de traditionele financiële sector naar de gedecentraliseerde economie. Sinds 2018 heeft ze het platform laten uitgroeien tot een wereldwijd crypto-nieuwshub met 8 miljoen maandelijkse bezoekers en een team van 200 leden uit meer dan 60 landen. Beincrypto.com brengt nieuws in 20 talen en zorgt zo voor een brede reikwijdte. Alena's expertise omvat macro-economie, monetair beleid en financiële...
Lees de volledige biografie