Meer zien

Tijd achter het bureau is onbelangrijk: wereldwijde teams managen met prestatiegerichtheid en afstemming van doelen

6 mins
Bijgewerkt door

De kunst van het managen van een divers en gedistribueerd wereldwijd team is een essentiële vaardigheid en een cruciaal element van organisatorisch succes. Het verouderde idee dat productiviteit kan worden gemeten aan de hand van de tijd die achter een bureau wordt doorgebracht, verdwijnt snel.

In plaats daarvan is er een nieuw paradigma ontstaan dat zich richt op prestaties, duidelijke doelen en verwachtingen. Deze innovatieve benadering waardeert output boven input, prestatie boven inspanning en resultaten boven tijd.

Deze verschuiving in perspectief brengt een behoefte aan robuuste en zinvolle meetgegevens met zich mee – Key Performance Indicators (KPI’s). KPI’s fungeren als een kompas en leiden organisaties naar hun doelen, terwijl ze ook gebieden aangeven die voor verbetering vatbaar zijn.

Maar niet alle KPI’s zijn gelijk en het identificeren van de juiste KPI’s kan het verschil maken tussen succesvol zijn en overleven.

 • Duidelijke doelen en verwachtingen: Duidelijkheid in het definiëren van doelstellingen is een fundamentele bouwsteen op weg naar succes. Zonder duidelijke doelen is een team als een schip op zee zonder bestemming. Om succesvol te kunnen navigeren door de complexiteit van wereldwijd teammanagement, moet je ervoor zorgen dat teamleden begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
 • KPI’s voor procesevaluatie en -verbetering: KPI’s dienen als hulpmiddel voor het evalueren van de voortgang, het identificeren van knelpunten en het benadrukken van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Wanneer ze op de juiste manier worden ontworpen en gebruikt, kunnen ze de prestaties van een team transformeren, de productiviteit verhogen en continue verbetering stimuleren.
 • Kenmerken van effectieve KPI’s: Een goede KPI is veel meer dan alleen een getal. Het is een afspiegeling van strategische doelstellingen, een drijfveer voor actie en een sleutel tot het ontsluiten van potentieel. Het is essentieel om de kenmerken te begrijpen die effectieve KPI’s definiëren – relevantie, kwantificeerbaarheid, eenvoud en bruikbare inzichten, om er een paar te noemen.

Effectief communiceren in een externe omgeving

Communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, is de hoeksteen van elk team. Het belang ervan wordt nog groter in werkomgevingen op afstand. Laten we eens kijken waarom:

 • Verbale communicatie: In een externe omgeving is duidelijke verbale communicatie van het grootste belang. Het is van vitaal belang dat iedereen de doelstellingen, individuele rollen en specifieke taken van het team begrijpt. Bij regelmatige check-ins, teamvergaderingen en één-op-één sessies moet gebruik worden gemaakt van betrouwbare digitale communicatieplatforms. Door duidelijke en beknopte taal te gebruiken, kunnen misverstanden tot een minimum worden beperkt.
 • Non-verbale communicatie: Werken op afstand ontneemt ons vaak die subtiele non-verbale signalen die we van nature oppikken bij face-to-face interacties. Om deze leemte op te vullen, moeten we tools en platforms gebruiken met functies als videobellen en reacties (emoji’s, ‘vind ik leuk’, enz.) om deze signalen te imiteren en een meer ‘menselijke’ band te onderhouden. Zelfs het aanmoedigen van het gebruik van video tijdens vergaderingen kan het begrip en de band tussen teamleden verbeteren.

Ben je op zoek naar veelbelovend web3-talent?

Ontdek topkandidaten op afstand

De teamband versterken in een virtuele omgeving

Met de juiste aanpak kan werken op afstand de teamrelaties versterken in plaats van ze te laten verwateren. Dit is hoe je de teamband kunt versterken:

 • Online sociale uren: Het creëren van mogelijkheden voor teamleden om met elkaar om te gaan op een niet-werkgerelateerd niveau kan van onschatbare waarde zijn voor het opbouwen van een goede verstandhouding en het bevorderen van een gevoel van eenheid. Virtuele koffiepauzes, happy hours of zelfs ‘watercooler’ Slack-kanalen kunnen dienen als een uitstekend platform voor werknemers om met elkaar in contact te komen, persoonlijke verhalen te delen en te lachen.
 • Teamspellen op afstand: Online games of teamuitdagingen zijn een briljante manier om relaties te versterken en een sterke teamcultuur op te bouwen. Trivia, virtuele escape rooms of zelfs online multiplayergames kunnen de samenwerking tussen teams verbeteren, het oplossen van problemen aanmoedigen en ervoor zorgen dat je teamleden ontspannen, loskomen en creatief zijn.
Recruitment is a hot subject during the crypto winter. But a new opinion poll is showing that people aren’t looking to leave their jobs.

Door je te richten op deze gebieden kun je een omgeving creëren waarin werknemers zich verbonden voelen, gewaardeerd worden en gemotiveerd zijn om hun beste werk te leveren, ongeacht geografische grenzen. Als we werken op afstand omarmen, moeten we ons altijd richten op het bevorderen van een prestatiegerichte en doelgerichte cultuur in plaats van het tellen van uren achter een bureau.

Een cultuur van constructieve feedback omarmen

Het omarmen van een cultuur van constructieve feedback is vergelijkbaar met het streven naar voortdurende verbetering. Een cultuur waarin feedback gewaardeerd wordt, is een cultuur waarin werknemers zich gewaardeerd, gehoord en aangemoedigd voelen om te groeien. Het feedbackproces zou er idealiter zo uit moeten zien en zo moeten aanvoelen:

 • Werknemers moeten worden aangemoedigd om feedback te geven aan hun collega’s en leidinggevenden. Dit bevordert een tweerichtingsverkeer van open communicatie, wat essentieel is voor een bloeiende bedrijfsomgeving.
 • Er moeten regelmatig feedbacksessies worden gehouden, waarin teamleden kunnen leren van hun fouten, hun sterke punten kunnen begrijpen en hun zwakke punten kunnen verbeteren.
 • Feedback moet specifiek en actiegericht zijn en aangeven wat er moet veranderen en hoe dat effectief kan gebeuren. Dit zal werknemers in staat stellen om kritiek om te zetten in constructieve actie.

Meritocratie en transparantie

Meritocratie en transparantie zijn de hoekstenen van een goed presterend wereldwijd team. Als werknemers zien dat hard werken, competentie en prestaties consequent worden beloond, bevordert dit een gevoel van eerlijkheid, motivatie en productiviteit.

 • Deel regelmatig de maatstaven en criteria die worden gebruikt om prestaties te evalueren. Transparantie over wat gewaardeerd en beloond wordt, bevordert vertrouwen en duidelijkheid en vermindert onzekerheid en angst.
 • Een meritocratische omgeving zorgt ervoor dat kansen gelijkelijk beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht locatie of rooster, wat vooral belangrijk is voor wereldwijde teams.
 • Erken en beloon uitstekende prestaties publiekelijk. Maak het duidelijk, open en openbaar voor het hele team of de hele afdeling. Dit motiveert niet alleen de presteerder, maar inspireert ook anderen in het team.

Micromanagement vermijden

Hoewel het controleren van de voortgang en het geven van begeleiding belangrijk is, kan micromanagen initiatief smoren en het vertrouwen ondermijnen. Hier zijn een paar strategieën om micromanagement te vermijden en toch effectief toezicht te houden:

 • Stel vooraf duidelijke, meetbare doelen en verwachtingen. Gebruik platforms die transparantie bieden over de voortgang ten opzichte van de doelen.
 • Vertrouw erop dat je team zijn werk doet. Vergeet niet dat je ze hebt ingehuurd voor hun vaardigheden en expertise. Laat ze doen waar ze goed in zijn en laat ze zelfs fouten maken. Zo zullen ze leren en groeien.
 • Gebruik technologie om de voortgang van taken te controleren in plaats van mensen. Platformen zoals Asana, Trello, Monday en Notion kunnen updates geven over de projectstatus, zodat je een stapje terug kunt doen en toch op de hoogte blijft.

Tools voor samenwerking en projectbeheer

Tools voor samenwerking en projectbeheer zijn de levensader van externe en wereldwijde teams. Ze bevorderen een digitale werkruimte die geografische grenzen en tijdzones overschrijdt en effectief teamwerk en communicatie mogelijk maakt.

blockchain
 • Tools voor taakbeheer: Zoals eerder genoemd stellen platforms als Asana, Trello of Jira teams in staat om taken efficiënt te beheren, de voortgang bij te houden en de workflow te visualiseren. Ze hebben ook functies zoals taggen voor eenvoudige doorzoekbaarheid en deadlineherinneringen, waardoor projectbeheer naadloos en georganiseerd verloopt.
 • Communicatieplatforms: Slack, Microsoft Teams of Discord bieden robuuste communicatie-ecosystemen die instant messaging, het delen van bestanden en videogesprekken integreren. Ze ondersteunen ook verschillende plugins en integraties, waardoor teams hun werkruimte kunnen aanpassen aan hun behoeften.
 • Bestanden delen en samenwerken: Tools zoals Google Workspace en Microsoft 365 bieden cloud-gebaseerde oplossingen voor real-time samenwerking op het gebied van documenten, spreadsheets en presentaties. Ze fungeren ook als centrale opslagplaats voor bestanden, zodat iedereen in het team toegang heeft tot dezelfde gegevens.

Gegevensanalyse voor het bijhouden van prestaties

Het gebruik van data-analyse om prestaties bij te houden is cruciaal bij het managen van wereldwijde teams, omdat het kwantitatieve inzichten biedt in de individuele en teamproductiviteit.

 • Prestatiemetingen: Tools zoals Zoho Analytics, Tableau en Looker kunnen helpen bij het analyseren van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals het voltooiingspercentage van taken, de tijd die nodig is om taken te voltooien en meer.
 • Betrokkenheidsanalyse: Platformen zoals Peakon en Culture Amp kunnen de betrokkenheid en tevredenheid van teams meten, cruciale elementen die de productiviteit beïnvloeden. Deze tools bieden bruikbare inzichten om de werkomgeving te verbeteren en werknemers te motiveren.

Tijdregistratie: Voor functies waarbij het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed relevant is, kunnen tools als Toggl en Harvest nuttig zijn. Ze kunnen inzicht verschaffen in werkpatronen en helpen gebieden te identificeren waar de efficiëntie kan worden verbeterd.

Op zoek naar een baan in web3?

Verken de mogelijkheden op afstand
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Alena Afanaseva, CEO en oprichter van Beincrypto.com, brengt meer dan tien jaar ervaring in de traditionele financiële sector naar de gedecentraliseerde economie. Sinds 2018 heeft ze het platform laten uitgroeien tot een wereldwijd crypto-nieuwshub met 8 miljoen maandelijkse bezoekers en een team van 200 leden uit meer dan 60 landen. Beincrypto.com brengt nieuws in 20 talen en zorgt zo voor een brede reikwijdte. Alena's expertise omvat macro-economie, monetair beleid en financiële...
Lees de volledige biografie