Meer zien

Hoe welzijn op het werk bevorderen in een Web3-omgeving

9 mins
Bijgewerkt door

Welzijn op het werk is nog nooit zo belangrijk geweest. Verhoogde stressniveaus, burn-out en verminderde productiviteit zijn veelvoorkomende problemen in verschillende sectoren. In de huidige werkomgeving op afstand is het essentieel om prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers. Hier zijn verschillende manieren om welzijn op de werkplek te bevorderen in een web3-omgeving.

De invloed van geestelijke gezondheid op productiviteit

Mental health at the workplace people graph chart
Werkplekstress: Spill

Een onderzoek uitgevoerd door Spill werpt licht op alarmerende cijfers over de geestelijke gezondheid op het werk.

 • Sinds de pandemie heeft 81% van de werkplekken meer aandacht besteed aan de geestelijke gezondheid van werknemers.
 • 1/3 van de werknemers vindt echter nog steeds dat de ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid op hun werkplek onvoldoende is en zou graag meer hulp van hun werkgever krijgen.
 • Bijna de helft (48%) van de werknemers zegt dat hun mentale welzijn in 2022 is afgenomen.
 • Wereldwijd gaan er jaarlijks ongeveer 12 miljard werkdagen – of 50 miljoen werkjaren – verloren aan depressie en angst.
 • Geestelijke gezondheidsproblemen kosten de wereldeconomie elk jaar ongeveer 1 biljoen dollar.

Bovendien namen in augustus 2022 4,15 miljoen mensen ontslag uit hun baan, zoals gemeld door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Dit cijfer is zorgwekkend, omdat het werven van personeel tijdrovend is en volgens Gallup de helft tot twee keer het jaarsalaris van de vertrekkende werknemer kan kosten.

Find your dream job

BeInCrypto Job Board

Do you wanna learn the ins and outs of getting a job in the web3 world?

Belang van welzijn op de werkplek in web3 teams

Het belang van holistisch welzijn in web3-teams, ook wel “corporate well-being” genoemd, gaat verder dan het traditionele begrip van de gezondheid van werknemers. Corporate well-being in web3 gaat verder dan fysieke gezondheid – het omvat mentale veerkracht, sociale verbondenheid en balans tussen werk en privé. Web3 banen opereren meestal in een digitale realiteit waar traditionele kantoorstructuren plaats maken voor virtuele samenwerkingen en interacties op afstand.

Het bieden van ondersteuning en middelen om het fysieke en mentale welzijn op peil te houden, het bevorderen van sterke banden met collega’s en het helpen van individuen om een doel te vinden in hun werk, wordt cruciaal. Het welzijn van elk teamlid heeft een directe invloed op de collectieve gezondheid van het personeel.

Employee Wellness Industry Trends Report
Rapport over trends in de welzijnsindustrie voor werknemers: Wellable

In 2023 zullen werkgevers zich richten op geestelijke gezondheid (91%), stressmanagement (77%), mindfulness (74%), financieel welzijn (65%) en telegeneeskunde (65%). Deze voordelen, met name de top drie, houden verband met de geestelijke gezondheid als een belangrijk aandachtspunt. Bovendien zijn investeringen in telegeneeskunde gericht op het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg.

Tips voor het bevorderen van welzijn op de werkplek in web3

Om welzijn op de werkplek in een web3-omgeving te bevorderen, moet je de aanpak aanpassen aan de unieke uitdagingen van de gedecentraliseerde wereld van cryptobanen. Heroverweeg en herdenk traditionele strategieën in het licht van de aard van digitaal werk.

Een gezonde balans tussen werk en privé aanmoedigen

Encouraging healthy work-life balance

Als het werk onze persoonlijke levenssfeer binnendringt, vervaagt het onderscheid tussen werk en privéleven, waardoor het moeilijker wordt om een evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Dit kan leiden tot veelvuldig overwerken, verhoogde afleidbaarheid, uitputting, een gevoel van behoefte aan voortdurende aanwezigheid en een afname van de motivatie.

Het stellen van duidelijke verwachtingen voor werktijden is een fundamentele stap. In een web3 remote job setting, waar teams verspreid kunnen zijn over verschillende tijdzones, helpt het opstellen van transparante richtlijnen over wanneer werknemers verwacht worden beschikbaar te zijn voor synchrone samenwerking om een gevoel van structuur te creëren.

Een ander cruciaal aspect is het aanmoedigen van pauzes. In een traditioneel kantoor kunnen pauzes op natuurlijke wijze plaatsvinden tijdens lunchpauzes of koffiepauzes met collega’s. In een gedecentraliseerde omgeving, waar virtuele ruimtes het fysieke kantoor vervangen, is het aanmoedigen van teamleden om regelmatig pauzes te nemen essentieel om zowel het fysieke als mentale welzijn op peil te houden. Of het nu gaat om een korte wandeling, een mindfulness-oefening of gewoon even weg van het scherm, deze pauzes dragen bij aan de algehele balans tussen werk en privé.

Prioriteit geven aan de geestelijke gezondheid van werknemers

Bedrijven kunnen de geestelijke gezondheid van werknemers bevorderen door stimulansen te bieden, activiteiten te ondernemen en een “cultuur van gezondheid” te bevorderen. De eerste stap bestaat uit het destigmatiseren van discussies over geestelijke gezondheid door open gesprekken te bevorderen en het belang van hulp zoeken te normaliseren voor toekomstige web3 kandidaten.

Bedrijven die een cultuur van gezondheid bevorderen, moeten initiatieven voor mentaal welzijn lanceren. In eerste instantie kunnen ze online counseling implementeren via virtuele welzijnsprogramma’s. Daarnaast is het belangrijk om hotlines voor counseling op te zetten. Het organiseren van workshops en webinars over geestelijke gezondheid versterkt deze strategie nog verder. Het uitvoeren van welzijnsenquêtes is ook van vitaal belang voor de effectbeoordeling. Het aanbieden van mindfulness en geleide meditatiesessies rondt deze inspanningen af.

Aanvullende activiteiten zijn onder andere medische screenings, programma’s voor gewichtsverlies en stressmanagement, ondersteuning bij stoppen met roken en lidmaatschappen van gezondheidsclubs. Ook het aanbieden van sportschoolabonnementen, wellnesswedstrijden en digitale platforms breidt deze initiatieven uit.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om welzijnsverantwoordelijkheden toe te voegen en te beoordelen binnen hun HR-functies of kiezen voor externe ondersteuning. Als ze ervoor kiezen om deze taken uit te besteden, zijn er gespecialiseerde bedrijven en professionals die zich toeleggen op het aanbieden van welzijnsprogramma’s die het welzijn van werknemers verbeteren.

Een cultuur van open communicatie opbouwen

open communication

Het opbouwen van een cultuur van open communicatie houdt in dat er binnen een organisatie een omgeving wordt gecreëerd waarin transparantie, een eerlijke dialoog en actief luisteren deel uitmaken van de waarden van het bedrijf. Deze cultuur moedigt teamleden aan om ideeën, zorgen en feedback vrijuit te uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel, waardoor een basis voor vertrouwen en samenwerking wordt gecreëerd.

Leiders spelen een cruciale rol in het cultiveren van open communicatie. Transparant leiderschap houdt in dat informatie wordt gedeeld over de doelen, uitdagingen en besluitvormingsprocessen van de organisatie. Deze transparantie schept vertrouwen en houdt werknemers op de hoogte van de richting en prioriteiten van het bedrijf.

Bedrijven kunnen overwegen communicatietrainingen te geven als sommige leiders niet volledig zijn toegerust om te werken met transparantie en open dialoog. Dit kunnen workshops zijn over effectieve communicatie en actieve luistertechnieken.

Burn-outbeheer en stressvermindering

Voor het effectief beheren van burn-out en het verminderen van stress onder werknemers zijn strategieën nodig om stress op de werkplek te verminderen en burn-out te voorkomen. Managers en leiders hebben training nodig om de eerste tekenen van een burnout te herkennen, zoals gedragsveranderingen, afnemende prestaties en verhoogde stressniveaus bij hun teamleden.

Andere manieren om burn-out te beheersen en stress te verminderen zijn onder andere

 • Flexibele werkroosters aanbieden
 • Werknemers actief aanmoedigen om pauzes en vakantiedagen op te nemen
 • Duidelijke verwachtingen stellen met betrekking tot werkdruk en resultaten

Andere manieren om burn-out en stress te verminderen zijn flexibele werkschema’s aanbieden, werknemers actief aanmoedigen om pauzes en vakantiedagen op te nemen en duidelijke verwachtingen stellen met betrekking tot werkdruk en resultaten.

Wellness-initiatieven koesteren

burnout confused desk keyboard unmaware pink background question mark

In de web3-wereld wordt steeds meer aandacht besteed aan het opnieuw uitvinden van de manier waarop de gezondheid en het geluk van werknemers worden ondersteund, wat een sterke afwijking betekent van de traditionele welzijnsmodellen op de werkplek. We spraken met Raquel Zambrano, HR Manager bij BIC, voor haar visie op hoe haar team welzijn binnen het bedrijf stimuleert.

“We begrijpen dat in een externe werkomgeving de grenzen tussen werk en privé vaak moeilijk te trekken zijn. Daarom zetten we ons in om een werkplek te creëren die niet alleen professionele groei bevordert, maar ook het dagelijks leven van onze werknemers ondersteunt. Een van de belangrijkste uitdagingen bij 100% werken op afstand is het behouden van de gezondheid, het moreel en de productiviteit van de werknemers. Om hier iets aan te doen, heeft BIC verschillende welzijnsinitiatieven geïmplementeerd die tegemoetkomen aan de unieke behoeften van werknemers op afstand.”

Raquel Zambrano, HR Manager bij BIC

Raquel zegt dat haar team zich inzet om werknemers te helpen een balans te vinden tussen hun professionele en persoonlijke groei. Ze pakken de unieke uitdagingen van een volledig externe werkplek aan door verschillende welzijnsprogramma’s te implementeren om de gezondheid, het moreel en de productiviteit op peil te houden. Bovendien biedt BIC flexibele werkschema’s, zodat de dynamische aard van werken op afstand wordt erkend en werknemers hun professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden effectief kunnen beheren.

Lichaamsbeweging en gezonde voeding stimuleren

Enkele manieren om de fysieke gezondheid van teamleden te bevorderen en een gezondere levensstijl prioriteit te geven, zijn het stimuleren van regelmatige lichaamsbeweging en voedzame voedingskeuzes. Het stimuleren van virtuele fitnessuitdagingen, het houden van webinars en workshops over fysieke gezondheid en voeding, en het faciliteren van virtuele fitnesslessen zijn geweldige initiatieven. Je team aanmoedigen om een regelmatige ochtendroutine te hebben kan ook helpen om het moreel en de productiviteit te verhogen.

https://twitter.com/kingweb37/status/1723672514574823929?s=48&t=fKC_-_zLUSt2j0nUjDo4bA

Fitnessstimulansen zoals vergoedingen voor fitnesslidmaatschappen, trainingsapparatuur of deelname aan virtuele fitnesslessen zijn een andere manier om fysieke fitheid te verbeteren.

De impact meten van initiatieven voor welzijn op het werk

Bedrijven moeten hun effectiviteit beoordelen om het succes van wellness- en gezondheidsinitiatieven in een web3-omgeving te meten. Door kwantitatieve en kwalitatieve data te analyseren kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen om een werkcultuur te bevorderen die gericht is op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Hier volgen enkele methoden om dit te bereiken.

 • Personeelsenquêtes en feedback: Het regelmatig houden van enquêtes en het vragen om feedback van werknemers biedt waardevolle inzichten in de waargenomen impact van wellness-initiatieven. Vragen kunnen betrekking hebben op gebieden als tevredenheid, betrokkenheid en waargenomen verbeteringen in welzijn.
 • Gezondheids- en productiviteitsgegevens: Het bijhouden van gezondheids- en productiviteitsgegevens stelt organisaties in staat om de impact van wellnessprogramma’s te kwantificeren. Dit kunnen statistieken zijn als lager ziekteverzuim, hogere productiviteit, betere concentratie en andere belangrijke indicatoren voor het welzijn van werknemers.
 • Deelnamecijfers bijhouden: Het monitoren van de deelname aan wellnessprogramma’s meet de betrokkenheid van werknemers. High participation rates suggereren een positieve respons. Omgekeerd kan een low participation wijzen op de noodzaak van aanpassingen of extra communicatie over de voordelen.
 • Behoud van werknemers: Het onderzoeken van de retentiecijfers van werknemers kan de impact van wellnessprogramma’s op de werktevredenheid aantonen. Hogere retentiepercentages suggereren dat werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun welzijn, wat bijdraagt aan een positieve werkomgeving.
 • Rendement op investering (ROI): Het berekenen van de ROI van welzijnsinitiatieven omvat het beoordelen van de financiële impact van lagere kosten voor gezondheidszorg, verhoogde productiviteit en andere tastbare voordelen. Dit helpt organisaties inzicht te krijgen in de economische waarde van hun investering in het welzijn van werknemers.

Web3 en de toekomst van welzijn op het werk

Welzijn op het werk in de web3-omgeving is meer dan alleen een hippe terminologie; het is een strategische aanpak die is ontwikkeld als antwoord op de wereldwijde toename van psychische problemen die de productiviteit beïnvloeden. Om een veerkrachtig web3-personeelsbestand op te bouwen, is het nodig om open communicatie te bevorderen, een burn-out vroegtijdig te herkennen en mindfulnesspraktijken te integreren. Het benadrukken van fysieke gezondheid betekent het organiseren van fitnessuitdagingen en virtuele lessen.

Het regelmatig evalueren van de effectiviteit door middel van enquêtes, gezondheidsgegevens en retentiepercentages is essentieel voor voortdurende verbetering. In deze dynamische omgeving is het koesteren van welzijn op de werkplek een voortdurende reis naar een gezondere, meer verenigde werkomgeving.

How does web3 wellness work?

What do companies do for employee wellness?

What is employee engagement and wellness?

What is positive employee engagement?

Beste crypto platforms in Nederland | Juni 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →
AlgosOne AlgosOne Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Camila Santiago is een meertalige content writer en marketeer. Met vier jaar schrijfervaring en zes jaar expertise in marketing en bedrijfsvoering, heeft ze content samengesteld voor de gezondheidszorg, fintech en crypto. Ze studeerde af aan de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro met een graad in Bedrijfskunde en Economie, en behaalde het Cambridge Certificate in Advanced English aan de University of Cambridge. Camila's carrière bracht haar langs grote spelers zoals Kuehne +...
Lees de volledige biografie