Meer zien

Wat Is de Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) Upgrade?

9 mins
Translated Stan

Sinds de lancering heeft Ethereum verschillende netwerkupgrades ondergaan om de schaalbaarheid, efficiëntie en security aan te pakken. Deze upgrades zijn meestal hard forks die zich richten op specifieke delen van de blockchain. De Ethereum Cancun-Deneb Upgrade, ook bekend als Dencun, is de volgende sterke upgrade van ‘s werelds op één na grootste blockchain.

Dencun is een sterke mijlpaal voor het netwerk. Dit komt omdat het de doorvoer verbetert en de transactiekosten verlaagt, wat ten goede komt voor het groeiende aantal Layer-2 chains van het netwerk. Lees verder voor meer informatie over deze belangrijke Ethereum upgrade.

Wat is de Ethereum Cancun-Deneb (Dencun) upgrade?

Dencun is een aankomende Ethereum upgrade die als doel heeft om de schaalbaarheid van de blockchain te verbeteren door middel van Proto-Danksharding. De combinatie van de Cancun en Deneb upgrades zal zich richten op het verbeteren van de security en efficiëntie van het Ethereum netwerk.

Om Dencun te voltooien zullen Cancun- en Dencun-upgrades elkaar aanvullen. Terwijl Cancun de uitvoeringslaag van Ethereum zal upgraden, zal Deneb de consensuslaag aanpakken.

Naast Proto-danksharding omvat de Cancun-Deneb (Dencun) update ook verschillende cruciale Ethereum Improvement Proposals (EIP’s), allemaal gericht op het verbeteren van het netwerk.

Met de Dencun-upgrade zal de primaire nadruk liggen op het optimaliseren van de Ethereum uitvoeringslaag. Hiermee wordt de basis gelegd voor de implementatie van volledige data sharding als onderdeel van Ethereum’s technische ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn.

De medeoprichter van Ethereum merkt op dat het netwerk zich met de Dencun-upgrade zal concentreren op het elimineren van schaalbaarheidsknelpunten. Ethereum-oprichter Vitalik heeft dit soort schaalverbeteringen vier jaar geleden al voorspeld.

Kijk uit naar de toekomst van Ethereum-schaling!

(Inclusief sharding dat al deze technieken 100x verder versterkt in de toekomst)

Vitalik Buterin: X (2020)

Deze upgrade markeert de initialisatie van “The Surge phase” in de Ethereum blockchain gelaagde roadmap. Het doel is om de prestaties te verbeteren en massale toepassing via layer-two rollups te bereiken.

Ethereum's protocol ontwikkelingsroadmap: X
Ethereum’s protocol ontwikkelingsroadmap: X

Wanneer gaat Ethereum Cancun live?

De langverwachte Ethereum Cancun upgrade zal in Q1 van 2024 live gaan, hoewel er nog geen specifieke datum is genoemd. In eerdere plannen was de lanceerdatum op oktober 2023 vastgesteld, maar de upgrade werd naar voren geschoven vanwege technische complexiteiten.

De Dencun upgrade draaide op 17 januari 2024 op het Goerli testnet en ging over naar het Sepolia testnet op 31 januari 2024. De Ethereum upgrade zal in de eerste week van februari verder getest worden op het derde en laatste testnet, Holesin.

Ethereum Dencun EIP’s uitgelegd

Ethereum Improvement Proposals, of EIP’s, zijn een reeks aanbevolen updates binnen de Ethereum upgrade. De voorstellen leggen de nadruk op verbeterde schaalbaarheid van de blockchain, verhoogde efficiëntie en verbeterde security binnen de Ethereum blockchain. Hieronder staan de EIP’s.

 • EIP-1153: De voorgestelde verandering is gericht op het optimaliseren van dataopslag binnen het Ethereum ecosysteem. Het introduceert 2 EVM-codes die ontworpen zijn om de gastarieven zuiniger te maken. Deze opcodes zijn ingesteld om zichzelf te wissen aan het einde van elke transactie.
 • EIP-4788: Stelt de Beacon chain data van Ethereum bloot aan de executielaag door ze op te slaan in een smart contract. Het doel is om de netwerkarchitectuur te versterken en de security en functionaliteit te verbeteren.
 • EIP-4844: Proto-danksharding zorgt voor tijdelijke data blobs voor rollup gebruik, waardoor meer betaalbare transacties mogelijk worden.
 • EIP-5656: Voegt MCOPY toe, wat een eenvoudigere en goedkopere manier is om geheugen te kopiëren in de Ethereum Virtual Machine (EVM). Dit zorgt voor betere prestaties.
 • EIP-6780: Werkt de SELFDESTRUCT-code bij, waardoor de beëindiging van smart contracts via de code wordt beperkt terwijl de bescherming van gebruikersdata en de beveiliging van fondsen wordt verbeterd.
 • EIP-7044: Elimineert beperkingen op de geloofwaardigheid van het exit-bericht van een validator.
 • EIP-7045: Verhoogt de tijd in waarin een attest kan worden opgenomen als onderdeel van een Beacon Chain-blok.
 • EIP-7514: Beperkt het aantal validators dat kan worden geactiveerd tijdens een epoch.
 • EIP-7516: Introduceert BLOBBASEFEE opcode, die de waarde teruggeeft van de blob base-fee van het blok dat wordt uitgevoerd.

Wat is EIP4844 en Proto-danksharding?

EIP-4844, ook wel Proto-danksharding genoemd, is één van de EIP’s die geïmplementeerd zullen worden in de Ethereum Cancun-Deneb upgrade. Ethereum gebruikers verwachten lagere transactiekosten te betalen voor Ethereum Layer-2 (L2) transacties.

Het Ethereum netwerk heeft in de loop der jaren verschillende upgrades ondergaan om de capaciteit te maximaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de Gray Glacier upgrade en de Shanghai upgrade. Recentelijk zijn ontwikkelaars erop gebrand geweest om een effectieve oplossing te bieden voor de uitdaging van hoge gas fees.

Enter sharding, een methode om databases op te delen in kleinere formaten om bepaalde data te beheren en zo de prestaties te verbeteren. Deze voorgestelde lange-termijn oplossing is echter tijdrovend en complex. Proto-danksharding biedt een betere oplossing.

De voorgestelde wijziging van het Ethereum-netwerk is ontworpen om de transactiekosten sterk te verlagen en de doorvoer te verhogen. Als prototype van danksharding is proto-danksharding een tijdelijke oplossing die moet worden toegepast voordat danksharding in de toekomst volledig wordt geïmplementeerd.

Danksharding en proto-danksharding zijn beide kritieke elementen in de upgrade van de consensuslaag van Ethereum en de overkoepelende missie om het volledige potentieel van Ethereum te optimaliseren.

Danksharding verwijst naar een type sharding dat voorkomt in de laatste fase van de Ethereum 2.0 upgrade. Het legt de nadruk op het optimaliseren van de beschikbaarheid en het beheer van data binnen het Ethereum-systeem door het verbeteren van transactieverwerking en het stroomlijnen van dataopslag. Het introduceert ook een innovatief concept – een samengevoegde marktvergoeding.

Om Proto-danksharding te bereiken, een overgangsstap in de danksharding strategie, wordt een nieuw transactietype met unieke mogelijkheden geïntroduceerd – een type dat blobs met data accepteert. In wezen koppelt EIP4844 blobs aan transactieblokken. Ethereum verwacht sterk te kunnen schalen en de TPS door danksharding te verhogen tot ongeveer 100.000.

Zoals eerder vermeld, zal de Cancun-upgrade zich concentreren op het optimaliseren van de uitvoeringslaag (layer-1). Dit zal de basis vormen voor de uiteindelijke implementatie van volledige data sharding, volgens Ethereums ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn.

Het belang van proto-danksharding

Zoals eerder besproken, is proto-danksharding een belangrijke stap in de richting van het maximaliseren van operaties, het optimaliseren van data management en het verminderen van transactiekosten binnen het Ethereum ecosysteem.

Proto-danksharding biedt een levensvatbare oplossing voor het Ethereum blockchain trilemma – security, decentralisatie en schaalbaarheid. Dit trio belemmert het vermogen van Ethereum om efficiënt te werken tegen lage kosten.

Proto-danksharding is een vitaal aspect in het upgraden van de Ethereum consensuslaag en belooft de vaardigheid en schaalbaarheid van Ethereum te vergroten. Het introduceert tijdelijke opslagruimte, waardoor gebruikers data in blobs kunnen laden die aan transactieblokken zijn gekoppeld – tegen lagere kosten.

De data wordt na een bepaalde periode gewist, wat ruimte bespaart en transactiekosten verlaagt. Hierdoor kunnen Layer-2 rollups kosteneffectief hogere transactievolumes bereiken.

Als integraal onderdeel van EIP-4844 is proto-danksharding een kernelement in de toekomst van de schaalvergroting van Ethereum. Bovendien is het nu officieel opgenomen in EIP’s binnen de Ethereum Cancun upgrade.

Voordelen van Ethereum Cancun

Ethereum Cancun belooft veel voordelen, niet alleen voor de groeiende gebruikersgroep van Ethereum, maar ook voor ontwikkelaars. Deze omvatten:

 • Verbeterde security: De update belooft een veiligere en gebruiksvriendelijkere ervaring. Het zal de transactieverwerking revolutioneren en data van gebruikers beschermen.
 • Verbeterde cross-chain communicatie: De upgrade maakt eenvoudigere, veiligere en meer naadloze interacties tussen verschillende netwerken mogelijk en ondersteunt interactie met Layer-2 oplossingen.
 • Verbeterde schaalbaarheid: De voorgestelde wijzigingen zullen de schaalbaarheidsbeperkingen aanpakken, waardoor de transactievolumes binnen het Ethereum-netwerk per seconde sterk zullen toenemen.
 • Betere beschikbaarheid en opslag van data: De update probeert de dataopslag van Ethereum te optimaliseren en de opslagkosten te verlagen, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd.
 • Lagere operationele kosten: De update streeft naar lagere gas fees per transactie op de Ethereum blockchain via blob-dragende transacties.
 • Verhoogde snelheid van Ethereum’s transactie per seconde (TPS). Deze stap zal naar verwachting sneller en meer verkeer op het Ethereum-netwerk mogelijk maken.
 • Technische innovaties aanmoedigen: De Dencun-upgrade zal de basis leggen voor toekomstige technologische ontwikkelingen, de weg vrijmaken voor verbeterde operaties en het concurrentievoordeel van Ethereum vergroten.

Risico’s van Ethereum Cancun

Net als vorige upgrades brengt de Dencun upgrade enkele risico’s met zich mee. Hier zijn er enkele.

 • Impact op huidige smart contracts: De introductie van nieuwe functies en veranderingen, zoals innovatieve data opslagtechnieken, kan leiden tot compatibiliteitsproblemen in bestaande smart contracts.
 • Integratie: Hoewel de Ethereum Cancun upgrade gericht is op het verbeteren van de data opslag, is het mogelijk dat de migratie van data niet naadloos verloopt. Dit kan een negatieve invloed hebben op lopende activiteiten. Daarom zijn goede planning en het delen van informatie vóór de uitvoering van groot belang.

Ethereum’s Dencun upgrade en de potentiële impact op validators

De Ethereum Dencun-upgrade zal een enorme potentiële impact op validators hebben. Het belooft verbeteringen aan het Ethereum netwerk en zal naar verwachting relevante problemen binnen het systeem aanpakken, zoals hoge gas fees en schaalbaarheidsbeperkingen. Deze verbeteringen zullen Ethereum-transacties voordeliger maken.

De Dencun-upgrade richt zich op het PoS-consensusalgoritme en verbetert de efficiëntie. Het maakt het robuuster, waardoor meer validators worden aangetrokken.

Betere doorvoer, schaalbaarheid en verhoogde efficiëntie zullen het netwerk in staat stellen om meer gebruikers aan te trekken en te ondersteunen, terwijl de security van hun assets gewaarborgd blijft. Met de voortdurende evolutie van Ethereum legt de upgrade ook de basis voor toekomstige innovaties, gezien de steeds veranderende eisen van de blockchain-arena.

De Denub upgrade: klaar om het Ethereum ecosysteem te versterken

De voorgestelde wijzigingen van Ethereum Cancun-Deneb zijn gericht op schaalbaarheid, efficiëntie en security, met als belangrijkste punten lagere transactiekosten. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd door middel van een reeks EIP’s die ontworpen zijn om de bredere visie van Ethereum in beweging te zetten – een robuuster, hoog schaalbaar en kostenefficiënt Ethereum netwerk.

Uiteindelijk zal de upgrade het Ethereum ecosysteem versterken en de basis leggen voor de toekomstige ontwikkelingsstrategie van de blockchain. Ongetwijfeld zal de Dencun upgrade ook Ethereum’s status als koploper in innovaties binnen de digitale asset ruimte en een belangrijke speler in gedecentraliseerde toepassingen verstevigen.

Veelgestelde vragen

Wat is de Cancun update?

Wat is Dencun?

Wat is EIP 4844?

Wat is de ETH 2.0 update?

Zal Ethereum 2.0 een nieuwe coin zijn?

Hoelang zal de Ethereum 2.0-upgrade duren?

Zal EIP-4844 gas fees verminderen?

Wat is de ETH EIP-4844 upgrade?

Beste crypto platforms in Nederland | April 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
PrimeXBT PrimeXBT Ontdek →
Coinbase Coinbase Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Stan-Sluijs.jpg
Stan is een professionele schrijver, vertaler en redacteur met meer dan 5 jaar ervaring in digitale marketing. Hij begon in crypto te investeren tijdens de bullmarkt van 2021. Als investeerder volgt hij het nieuws in deze snel veranderende sector al jaren en ziet dagelijks vooruitgang in de adoptie ervan.
Lees de volledige biografie