1. Definities

 • Bedrijf

  Straat: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road
  Plaats: North Point
  Land: Hong Kong
  Telefoon: +1 (650) 746-4113

 • Nieuwsportaal

  Nieuwsportaal beheerd door het Bedrijf en beschikbaar op het domein: https://nl.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Verzamelnaam die verwijst naar zowel het Bedrijf als het Nieuwsportaal

 • Privacybeleid

  Nieuwste versie van het Privacybeleid

 • Gebruiker

  Individueel bezoek aan het Nieuwsportaal

 • Richtlijnen

  Juridische richtlijnen die van toepassing zijn op het Bedrijf op grond van zijn rechtsgebied of op grond van hun juridisch afdwingbare aard

 • AVG

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot de Gebruiker, die de Gebruiker identificeren of kunnen identificeren en die bijvoorbeeld hun naam, adres of identiteitskaartnummer omvatten

2. Doel, visie en andere definities

Dit beleid is bedoeld voor Gebruikers van BeInCrypto.

BeInCrypto vertegenwoordigt een Nieuwsportaal dat het doel heeft zijn Gebruikers duidelijke en eerlijke rapportage over de cryptomarkt en blockchain-industrie te bieden.

Het Bedrijf heeft dit Privacybeleid ontwikkeld in overeenstemming met de AVG en bijbehorende richtlijnen.

Dit beleid is bedoeld om Gebruikers te voorzien van informatie over het soort informatie dat het Bedrijf verzamelt, hoe die informatie wordt gebruikt en de omstandigheden waaronder deze met derden kan worden gedeeld.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid kunnen Persoonsgegevens worden aangeduid als “Persoonsgegevens” of “Persoonlijke gegevens”. Op dezelfde manier kan het Bedrijf soms gezamenlijk verwijzen naar de verwerking, verzameling, bescherming en opslag van de Persoonlijke gegevens van de Gebruiker of dergelijke andere dergelijke acties onder de term “verwerking” van deze Persoonlijke gegevens.

3. Verzameling van Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf verzamelt de informatie die nodig is om zijn diensten te verlenen en te verbeteren.

4. Nieuwsbrief abonnement

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich te abonneren op de reguliere nieuwsbrief die door het Bedrijf wordt aangeboden. Dit kan worden gedaan door hun e-mailadres op te geven wanneer de abonnementsoptie wordt gekozen. Om dit te doen, stemt de Gebruiker ermee in deze e-mail te ontvangen door zijn e-mailadres rechtstreeks aan het Bedrijf door te geven via de optie die beschikbaar is op de Nieuwsportaal-website.

5. Doeleinden van het behoud van legitieme belangen

Het Bedrijf verwerkt Persoonsgegevens om de legitieme belangen te vrijwaren die door BeInCrypto of door een derde partij worden verdedigd. Er is sprake van een legitiem belang wanneer het Bedrijf een professionele, commerciële of juridische reden heeft om de informatie van de Gebruiker te gebruiken. Zelfs in dit geval mag zij niet oneerlijk handelen in strijd met wat eerlijk en wenselijk voor de Gebruiker is. Hier volgen enkele voorbeelden van verwerkingsactiviteiten:

 • Het initiëren van gerechtelijke procedures en het voorbereiden van onze verdediging in geval van rechtszaken;
 • De maatregelen en processen die we ondernemen om de veiligheid van de informatietechnologie en -systemen van het Bedrijf, de preventie van potentiële criminaliteit, de beveiliging van assets, toegangscontroles en maatregelen ter bestrijding van misdaad te garanderen;
 • Maatregelen gericht op het beheren van de activiteit en het ontwikkelen van de producten en diensten van het Bedrijf;
 • De overdracht, toewijzing (eenvoudig of als zekerheid voor verplichtingen) en/of verkoop aan een of meer personen en/of het belasten en/of bezwaren van alle of een deel van de voordelen, rechten, titels of belangen van het Bedrijf onder enige overeenkomst tussen de Gebruiker en het Bedrijf.

6. Marketingdoeleinden

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens, zoals locatie- of transactiegeschiedenis, gebruiken om nieuws, analyses, onderzoeken, rapporten, campagnes of trainingsmogelijkheden die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker, naar zijn geregistreerde e-mailadres te sturen als dit aan het Bedrijf is meegedeeld.

Gebruikers hebben het recht om deze optie te wijzigen als ze deze informatie niet langer wensen te ontvangen, en kunnen zich op elk moment afmelden.

7. Controle en verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker

BeInCrypto en elke agent die door het Bedrijf is ingeschakeld om Persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan of te verwerken, evenals elke derde partij die namens het Bedrijf handelt, kan door de Gebruiker verstrekte Persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan.

Voor de doeleinden van het verwerken en opslaan van door de Gebruiker verstrekte Persoonlijke gegevens in elk rechtsgebied binnen of buiten de Europese Unie, bevestigt het Bedrijf hierbij dat het zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

8. Geautoriseerde aanbieders

Het Bedrijf kan voor de verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker ook gebruik maken van geautoriseerde externe dienstverleners, dit op basis van afgesloten serviceovereenkomsten, waarop de instructies van het Bedrijf voor de bescherming van Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker van toepassing zijn. Deze overeenkomsten zijn essentieel voor beide partijen om hun verantwoordelijkheden en verplichtingen te begrijpen.

Deze dienstverleners zullen verschillende diensten leveren die met het Bedrijf zijn overeengekomen.

Wanneer het Bedrijf verplicht of toegestaan ​​is om informatie openbaar te maken zonder toestemming, zal het niet meer informatie openbaar maken dan nodig is om het doel van een dergelijke openbaarmaking te verwezenlijken.

9. Verwerking door het Bedrijf van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bij marketingactiviteiten

Het Bedrijf kan de Persoonlijke gegevens van Gebruikers verwerken om hen te informeren over producten, diensten of aanbiedingen die voor hen interessant kunnen zijn. Het Bedrijf bestudeert al deze informatie om te bepalen wat nodig is of wat van belang kan zijn voor Gebruikers.
In bepaalde gevallen is het gebruik van profilering mogelijk. Profilering is een proces dat bestaat uit het automatisch verwerken van de Persoonsgegevens van de Gebruiker met als doel bepaalde persoonlijke elementen te evalueren en de Gebruiker specifieke commerciële informatie over bepaalde producten te verstrekken.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden of om zich af te melden van de lijst met ontvangers van marketing-e-mails van het Bedrijf, door op elk gewenst moment contact op te nemen met de hulpdienst voor Gebruikers. Dit kan als volgt:

10. Duur van bewaring van de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Het Bedrijf bewaart de Persoonlijke gegevens van Gebruikers gedurende vijf jaar om aan wettelijke vereisten te voldoen. In bepaalde gevallen kan deze periode verlengd worden.

Wanneer het Bedrijf de Persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet langer hoeft te bewaren, zal het deze op een veilige manier verwijderen of vernietigen.

11. Recht van gebruiker om gegevens te verwijderen

Het recht op verwijdering van Persoonsgegevens vormt geen absoluut “recht om vergeten te worden”. Individuen kunnen Persoonlijke gegevens laten verwijderen en de verwerking ervan in specifieke omstandigheden voorkomen:

 • Wanneer de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze in eerste instantie zijn verzameld/verwerkt;
 • Wanneer de persoon zijn toestemming beëindigt;
 • Wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen hoger legitiem belang is om de verwerking voort te zetten;
 • Wanneer Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (dat wil zeggen in strijd met de AVG);
 • Wanneer Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het aanbieden van sociale-informatiediensten aan een kind. In bepaalde specifieke omstandigheden is het recht op gegevensverwijdering niet van toepassing en kan het Bedrijf weigeren aan het verzoek te voldoen.

12. In welke gevallen kan het Bedrijf een verwijderingsverzoek weigeren?

BeInCrypto kan weigeren gevolg te geven aan een verwijderingsverzoek wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt om de volgende redenen:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting om een ​​taak uit te voeren in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag;
 • Bij de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

13. Geografisch gebied van gegevensverwerking

Als algemene regel worden Persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER). In sommige gevallen worden de gegevens overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de EU/EER.

De overdracht en verwerking van Persoonsgegevens buiten de EU/EER is mogelijk, op voorwaarde dat er passende waarborgen zijn getroffen en dat acties uitsluitend op een wettelijke basis zijn gebaseerd.

Op verzoek kan de Gebruiker nadere informatie ontvangen over de overdracht van Persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER.

14. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, te wijzigen of aan te passen, in overeenstemming met deze bepaling.

Indien dit Privacybeleid wijzigt, zal het Bedrijf een bijgewerkte versie op het Nieuwsportaal publiceren. De herzieningsdatum vermeld aan het einde van deze pagina zal ook veranderen. Het Bedrijf moedigt Gebruikers echter aan om dit Privacybeleid af en toe door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop het Bedrijf de Persoonlijke gegevens van Gebruikers verwerkt en beschermt.

15. Cookies

De website van het Bedrijf maakt gebruik van kleine bestanden die bekend staan ​​als “cookies” om de functionaliteit en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een Gebruiker wordt opgeslagen voor archiveringsdoeleinden. Het Bedrijf maakt gebruik van cookies op het portaal. BeInCrypto koppelt de informatie die het in cookies opslaat aan alle persoonlijk identificeerbare informatie die de Gebruiker verstrekt terwijl hij op de portaal is. BeInCrypto gebruikt zowel sessiecookies als permanente cookies. Een sessiecookie vervalt niet wanneer de bezoeker zijn browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende langere tijd op de harde schijf van de bezoeker staan. De bezoeker kan permanente cookies verwijderen door de instructies in het helpbestand van zijn internetbrowser te volgen.

Het Bedrijf maakt permanente cookies voor statistische doeleinden. Persistente cookies stellen het Bedrijf ook in staat de locatie en interesses van Gebruikers te volgen en te targeten en de ervaring van zijn diensten op de portal te verbeteren.

Als een Gebruiker besluit cookies te weigeren, kan hij of zij nog steeds gebruik maken van het Nieuwsportaal.

Sommige zakenpartners van het Bedrijf gebruiken cookies op het portaal. Het Bedrijf heeft geen toegang tot en heeft geen controle over deze cookies.

16. Monitoring en evaluatie

Het Bedrijf zal regelmatig de effectiviteit van dit Privacybeleid en, in het bijzonder, de kwaliteit van de uitvoering van de daarin beschreven voorwaarden beoordelen en behoudt zich, indien nodig, het recht voor om eventuele tekortkomingen te corrigeren.

Bovendien zal het Bedrijf het Privacybeleid minstens jaarlijks herzien. Het Bedrijf zal zijn Gebruikers informeren over elke materiële wijziging die aan dit Privacybeleid wordt aangebracht door een bijgewerkte versie ervan op zijn website(s) te publiceren.