Meer zien

Hoe kan Blockchain worden gebruikt voor stemmen in 2024?

9 mins
Bijgewerkt door

Kan blockchain worden gebruikt om te stemmen? Wereldwijd worden beslissingen over veel maatschappelijke kwesties genomen door te stemmen. Stemlokalen bestaan al duizenden jaren en hebben ons in staat gesteld de stem van miljoenen mensen te horen. Een aantal nadelen van deze manier van stemmen worden echter steeds duidelijker. Hier bekijken we hoe blockchain-integratie in 2024 het stemmen zou kunnen transformeren en oplossingen zou kunnen bieden voor de bestaande nadelen van traditionele stemmethoden.

Problemen met de huidige stemsystemen

De kritieke uitdagingen van de huidige stemsystemen belichten. Hier zijn enkele problemen die de dringende behoefte aan robuustere en veiligere methoden onderstrepen:

  • Technische kwesties: Valse protocollen, schending van de geheimhouding, rekenfouten en zelfs de trage snelheid van het tellen van de stemmen zijn allemaal grote nadelen van de huidige manier van stemmen.
  • Sociale problemen: Het potentieel voor omkoping en corruptie. Gemanipuleerde of gehackte verkiezingen zijn geen ongewoon verhaal en dit heeft een klimaat van wantrouwen rond verkiezingen gecreëerd.
  • Hoge kosten: Het hele verkiezingsproces is zeer langdurig en kostbaar.
  • Toegankelijkheid: Om in persoon te kunnen stemmen is fysieke aanwezigheid in stemlokalen nodig, wat een uitdaging vormt voor kiezers overzee of kiezers die geen toegang hebben tot dergelijke faciliteiten.

Om sommige van deze problemen op te lossen, introduceerden we in de jaren 1960 elektronisch stemmen. Bij deze methode traden echter andere complicaties op als gevolg van softwarefouten, problemen met het verifiëren van de resultaten en securityproblemen omdat computers nog steeds te hacken zijn. In sommige landen waar elektronisch gestemd wordt, kiest men ervoor om terug te keren naar de ouderwetse stemmethode.

Te midden van de uitdagingen waar onze huidige stemmethoden mee te maken hebben, is er hoop dat blockchaintechnologie naar voren zal komen om een broodnodige oplossing te bieden.

Wat is blockchain stemmen?

Blockchain use cases chart
Blockchain gebruikscases: Medium

Blockchaintechnologie, essentieel voor het revolutioneren van verkiezingsmethoden, is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: een gedistribueerd netwerk, digitale transacties en een opgeslagen grootboek.

Dit systeem werkt zonder centrale hub, vergelijkbaar met een computernetwerk dat bestand is tegen individuele storingen – een schril contrast met de kwetsbaarheid van gecentraliseerde systemen. Centraal bij blockchain stemmen staat de functie als gedecentraliseerd grootboek, waarbij elke transactie nauwgezet wordt geregistreerd in een netwerk van computers.

Deze architectuur stroomlijnt niet alleen het verkiezingsproces, maar verbetert ook in sterke mate de transparantie, security en onveranderlijkheid van de stemprocedure. In tegenstelling tot gecentraliseerde systemen, waar dataverlies zoals een computercrash catastrofaal kan zijn, werkt blockchain op een gedistribueerd netwerk zonder centrale hub, wat zorgt voor robuuste security en efficiëntie.

Waarom blockchain stemmen?

crypto voting people web3

Voor kiezers zou het betekenen dat ze een uniek digitaal token ontvangen. Je zou het kunnen zien als je persoonlijke stembiljet. Je gebruikt dit token om te stemmen op wie je wilt en de blockchain registreert het zonder dat er mee geknoeid kan worden. Behoorlijk effectief, toch? Het is op zijn minst veel fraudebestendiger dan traditionele papieren stembiljetten.

Nog beter – de gedecentraliseerde structuur betekent dat stemmen op meerdere plaatsen worden opgeslagen, niet slechts op één locatie. Dit biedt uitstekende bescherming tegen zaken als cyberaanvallen die proberen de resultaten te beïnvloeden. Overigens kan blockchain stemmen ook beschermen tegen fysieke manipulatie of schade waar papieren stembiljetten en EVM’s kwetsbaar voor zijn.

Laten we het nu hebben over toegang en efficiëntie! Met blockchain kun je letterlijk overal stemmen met een internetverbinding – geen rijen meer in overvolle stemlokalen! Deze aanpak is vooral gunstig voor afwezige kiezers, mensen die in afgelegen gebieden wonen of mensen die problemen hebben om stembureaus te bereiken. Het belooft ook het stemproces te stroomlijnen, waardoor het efficiënter en sneller verloopt dan bij traditionele methoden. Stemmen kunnen bijvoorbeeld bijna onmiddellijk worden geteld, waardoor er minder tijd en middelen nodig zijn voor het tellen van de stemmen.

Natuurlijk moet elke nieuwe technologie die een uitweg belooft voor problemen uit het verleden eerst heel wat hindernissen overwinnen voordat ze de status quo ontgroeit. Blockchain stemmen, als concept en als praktijk, is niet immuun voor die realiteit. Zorgen over de privacy van kiezers, de integriteit van het stemproces en de technologische barrières voor wijdverspreide toepassing moeten worden aangepakt. Er kan ook een overgangsperiode zijn om mensen te laten wennen aan digitale tokens in plaats van pen en papier. Ondanks deze uitdagingen ligt de belofte van blockchain stemmen in het potentieel om democratische participatie toegankelijker, veiliger en representatiever voor het moderne digitale tijdperk te maken.

Voordelen van blockchain voor stemmen

Het gebruik van de blockchain voor stemmen brengt tal van voordelen met zich mee, met name in het verbeteren van de transparantie en security, wat belangrijke aandachtspunten zijn in zowel de DeFi als de cryptogemeenschap. Deze technologieën bieden de cryptogemeenschap een robuust raamwerk om eerlijke en fraudebestendige stemprocessen te garanderen, wat cruciaal is in gedecentraliseerde financiën en bestuur.

  • Kosteneffectief en efficiënt: Het traditionele stem- en telproces is zowel traag als bewerkelijk. De gedecentraliseerde aard van blockchain maakt de resultaten transparant. Het elimineert de organisatorische problemen van het verwerken van de data.
  • Registratie: Alle data wordt gerepliceerd tussen knooppunten op het netwerk met behulp van gedistribueerde grootboektechnologie. Er zijn geen centrale punten voor cyberaanvallen en informatie kan niet verloren gaan.
  • Security en anonimiteit: Elke kiezer maakt publieke en private sleutels aan. De data wordt opgeslagen in tijdstempel onveranderlijke versleutelde blokken. Het is mogelijk dat blockchain het vertrouwen in het stemsysteem over de hele wereld kan herstellen.
  • Toegankelijkheid: Door gebruik te maken van blockchain-gebaseerde stem-apps kunnen mensen hun stem uitbrengen waar ook ter wereld. Stemmen is handiger en toegankelijker voor mensen die geen stembureau kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld mensen met een handicap of mensen die in landen wonen waar evenementen en verkiezingen op brandstof plaatsvinden. Dit zou kunnen helpen om de kiezersregistratie in veel demografische groepen te verhogen.

Gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO)

https://twitter.com/dermot_c37/status/1733100630540009583

Een DAO is een systeem dat is ontworpen om besluitvorming, beheer en eigendom van entiteiten te verdelen. Over het algemeen worden ze gebouwd met behulp van regels die gecodeerd zijn als een computerprogramma dat vaak transparant is en gecontroleerd wordt door de leden van de organisatie. DAO’s nemen beslissingen in een bottom-up managementbenadering. Deze eigenschap maakt DAO’s voordelig voor stemmen.

In combinatie met slimme contracten maken DAO’s stemmen op de blockchain werkelijkheid. Slimme contracten zijn onveranderlijke, zelfuitvoerende code of computerprogramma’s op een blockchain. Het coderen van stemregels in slimme contracten maakt ze onveranderlijk en zelfuitvoerend.

Alle stemmen en activiteiten via DAO’s worden vastgelegd op een blockchain, waardoor alle gebruikersacties openbaar worden. Dit elimineert de mogelijkheid van kiezers- of verkiezingsfraude – twee verschillende en inherente problemen in traditionele stemmodellen.

Stemmen op blockchains is niet alleen nuttig voor verkiezingen, maar ook voor bedrijven, zoals aandeelhouders of een raad van bestuur. Modern stemmen op aandeelhouders is disfunctioneel. Nauwkeurige aandeelhouderslijsten bestaan niet, het bijhouden van eigendomsgegevens is een hele klus, sommige aandeelhouders stemmen buitensporig veel en sommige investeerders spelen regelmatig vals. Over het algemeen brengt het overal uitbrengen van stemmen product-marktgeschiktheid met zich mee voor blockchain stemmen.

Blockchain stemmingsscenario’s

“Je gaat zien dat open-source, zelfuitvoerende contracten in de loop van de tijd steeds beter worden. Wat het internet deed met publiceren, zal blockchain doen met ongeveer 160 verschillende industrieën. Het is te gek voor woorden.”

Patrick M. Byrne, CEO van Overstock.com: Canadees blockchain consortium

In 2017 introduceerde Votem een ‘CastIron Mobile Voting Platform’. Het maakt gebruik van een private blockchain om stemmen veiliger, zekerder en efficiënter te maken. Een vertrouwde partij, zoals de overheid, controleert deze private blockchain. Kiezers melden zich aan om de app te gebruiken, die linkt naar een lijst met verificatiedocumenten om de gebruiker te verifiëren. Wanneer kiezers hun stem uitbrengen, telt het knooppunt ze onmiddellijk.

Voatz, een private mobiele stem-app, wil stemmen toegankelijk maken voor iedereen. Nimit Sawhney creëerde Votaz en won de 2014 SXSW Hackathon met het concept. Op dit moment zijn er al meer dan 80.000 stemmen uitgebracht op het platform. In 2018 liet West Virginia 144 overzeese kiezers stemmen via Voatz.

In 2019 konden Denver, Colorado, en Utah County, Utah, overzeese stemmen uitbrengen voor verkiezingen. Voatz bleef zich ontwikkelen en Utah gebruikte het systeem voor zijn algemene verkiezingen van 2022 om afwezige en gehandicapte kiezers beter tegemoet te komen.

Onderzoek naar het meest impactvolle blockchain stemsysteem

Het meest sterke recente gebruik van een blockchain stemsysteem was in september 2019 in Moskou, Rusland, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Slechts drie steden stonden mensen toe om de op blockchain gebaseerde app te gebruiken om hun stem uit te brengen (vanwege zorgen over de opzet van het systeem). Het bewijs toonde een boost in de opkomst; technische problemen weerhielden sommige mensen er echter van om te stemmen.

DAO voting ballot fingers hand

Zuid-Korea zette in 2022 ook een proactieve stap door een groep researchers $1,1 miljoen te geven om op blockchain gebaseerde stemsystemen te onderzoeken. Deze investering benadrukt de groeiende wereldwijde interesse in het gebruik van blockchain voor verkiezingsprocessen. Ook Groenland heeft in 2021 500.000 dollar uitgetrokken voor onderzoek naar online stemoplossingen.

Concluderend kan worden gesteld dat het aantal proeven met op blockchain gebaseerd stemmen over de hele wereld toeneemt. Er zijn echter nog enkele complicaties die moeten worden opgelost om een toekomst te garanderen waarin het publiek de verkiezingsresultaten kan vertrouwen.

Toekomst van blockchain stemmen

Stel je voor dat je met een simpele klik je stem uitbrengt, waar ook ter wereld, in de zekerheid dat je keuze onveranderlijk is en nauwkeurig wordt geteld. Datis het doel van blockchain voting.

De weg naar de implementatie van blockchain voting kent uitdagingen, waaronder het waarborgen van de privacy van de kiezer en het aanpakken van de digitale kloof. Recente ontwikkelingen op dit gebied zijn echter veelbelovend. De toepassingen van Voatz en innovatieve functies van platforms zoals Follow My Vote bieden bijvoorbeeld een glimp van wat er mogelijk is. Deze ontwikkelingen bieden een vooruitblik op de mogelijke toekomst van stemtechnologie.

< Vorige In Serie | Blockchain | Volgende In Serie >

Veelgestelde vragen

How are DAOs used in voting?

Why is blockchain useful for voting?

What are the problems with traditional voting?

What are smart contracts?

Is blockchain-based voting more secure than traditional voting methods?

What is the difference between public and private keys in blockchain?

How can blockchain help with issues related to voter identity verification?

What challenges does blockchain solve in terms of voting?

How scalable are blockchain-based voting systems in large-scale elections?

Beste crypto platforms in Nederland | Juni 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →
AlgosOne AlgosOne Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

d066a0e4d6f7e8aa3250a2a4aa7ef31f?s=120&amp;d=wp_user_avatar&amp;r=g
Jess studeerde af in het Verenigd Koninkrijk met een graad in biologie en werkte daarna een aantal jaren als communicatiemanager voor bedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten, Afrika en Zuidoost-Azië. Ze gelooft dat het overbruggen van de onderwijskloof een essentiële stap is in het mainstream begrip van wat opkomende technologieën de samenleving wereldwijd kunnen bieden.
Lees de volledige biografie