Meer zien

Wat is Web3 Marketing? Definitie, handleiding en geschiedenis

10 mins
Bijgewerkt door

Web3 marketing is een van die nichetermen uit de industrie waar je misschien wel eens van hebt gehoord, maar nooit echt een definitie van hebt gekregen. Wat is het en hoe werkt het? In dit artikel leggen we uit wat web3 marketing is, wat het betekent en hoe je het in jouw voordeel kunt gebruiken.

Web3 marketing begrijpen

what is web3 marketing

Web3 marketing is de strategische promotie en crypto branding activiteiten die gebruik maken van gedecentraliseerde technologieën en blockchain-gebaseerde platformen om gebruikers te betrekken en aan te trekken binnen het opkomende gedecentraliseerde web ecosysteem.

Als je al een tijdje meedraait in crypto, ben je meer dan waarschijnlijk bekend met de belofte om alles te migreren van web2 naar web3. Web3-marketing is het waarmaken van deze belofte. Het is een van de activiteitengebieden die cryptocurrency en blockchain verstevigen als een gebied dat blijft.

Web3 en zijn principes definiëren

Voordat je je verdiept in web3-marketing, is het belangrijk om web3 te begrijpen. De principes van web3 komen voort uit de Cypherpunk-beweging. De beweging was een subcultuur waarin de gebruiker centraal stond en die het belang van digitale rechten en sociaal-politieke verandering door middel van cryptografie en privacyverbeterende technologie benadrukte.

Op dezelfde manier draait het bij web3 om data die eigendom zijn van de gebruiker, privacy en security, en het verwijderen van tussenpersonen. Web3 verwijst naar het idee van een gedecentraliseerd internet dat gebouwd is op open protocollen en gedistribueerde technologieën, waardoor gebruikers meer privacy, controle en eigendom krijgen over hun data en digitale assets. Enkele kenmerken van web3 zijn:

  • Decentralisatie
  • Weerstand tegen censuur
  • Privacy
  • Onveranderlijkheid
  • Tokenization
  • Gebruikerscontrole

Find out how BeInCrypto can boost your crypto project today – contact us.

Evolutie van web1 naar web3

Web1 verwijst naar de begindagen van het internet, vaak aangeduid als het alleen-lezen web. Het was voornamelijk een statisch en eenrichtingscommunicatieplatform waar gebruikers informatie konden consumeren, maar beperkte mogelijkheden hadden voor participatie of interactie.

Web1 werd gekenmerkt door statische HTML-websites, een gebrek aan door gebruikers gegenereerde inhoud en minimale interactiviteit. Websites werden meestal gemaakt en beheerd door een select aantal entiteiten en de betrokkenheid van gebruikers was beperkt tot browsen en het consumeren van informatie.

De beperkingen van web1 leidden tot de ontwikkeling van web2, ook wel het read-write web of het sociale web genoemd. Web2 zorgde voor sterke vooruitgang door dynamische en interactieve functies te introduceren, door gebruikers gegenereerde inhoud mogelijk te maken en door sociale interacties te vergemakkelijken.

Web2-platforms, zoals sociale media, blogplatforms en online communities, stelden gebruikers in staat om inhoud te creëren en te delen, deel te nemen aan discussies en in realtime contact te maken met anderen. Bedrijven als Google, Facebook en Twitter werden dominante spelers en stimuleerden de groei van Web2.

Web2 zorgde voor een revolutie in de manier waarop mensen online communiceren, samenwerken en informatie delen. Het introduceerde echter ook nieuwe uitdagingen, zoals problemen met privacy, eigendom van data, gecentraliseerde controle en afhankelijkheid van tussenpersonen. Deze uitdagingen maakten de weg vrij voor de opkomst van web3, een visie van een gedecentraliseerd en gebruikersgericht web.

Web3 vertegenwoordigt de volgende evolutie van het internet, gekenmerkt door gedecentraliseerde technologieën, blockchain en cryptocurrencies. Het ziet een web voor zich waar individuen eigenaar zijn van en controle hebben over hun data, digitale identiteiten en online interacties.

Het streeft naar een meer open, transparant en inclusief internetecosysteem dat individuen mondig maakt en innovatie stimuleert terwijl het de afhankelijkheid van gecentraliseerde autoriteiten en tussenpersonen vermindert.

De impact van blockchaintechnologie

Blockchaintechnologie is de lijm die web3 bij elkaar houdt. In eerste instantie was het de bedoeling om een van de problemen van web2 op te lossen, namelijk de gecentraliseerde uitgifte van valuta. Naarmate de tijd verstreek, breidde het gebruik zich echter snel uit.

Het mooie van blockchain is dat het unieke gebruik van cryptografie, speltheorie en gedistribueerde databases het mogelijk maakte om onvoorziene toepassingen toe te passen. Zozeer zelfs dat veel banken, landen en bedrijven het nu hebben geïntegreerd in echte toepassingen.

crypto market cap
Cryptomarktkapitalisatie: Fortune

Dit gebruik heeft de waarde van de marktkapitalisatie van cryptocurrency’s verhoogd. Eind 2021 bereikte de totale cryptocurrency marktkapitalisatie meer dan $ 3 biljoen. Deze monumentale gebeurtenis droeg bij aan de blijvende kracht van blockchain als opkomende technologie.

Belangrijkste kenmerken van web3-marketing

Decentralisatie en vertrouwensloosheid

Technologieën zoals DApps of blockchains kunnen gedecentraliseerde marketingecosystemen mogelijk maken. Slimme contracten kunnen worden gebruikt om marketingovereenkomsten te automatiseren en te verifiëren, wat zorgt voor transparantie en de afhankelijkheid van tussenpersonen vermindert. DApps kunnen peer-to-peer interacties tussen marketeers en consumenten vergemakkelijken, wat vertrouwen bevordert en de behoefte aan gecentraliseerde autoriteiten wegneemt.

Advertentiebedrijven zoals Google hebben bijvoorbeeld een centraliserende factor in het online advertentie-ecosysteem vanwege hun dominantie over het grootste deel van de digitale advertentiemarkt.

De Brave browser probeert deze problemen aan te pakken door een alternatief model aan te bieden dat de macht terug naar de gebruikers verschuift. Door advertenties en trackers van derden te blokkeren, vermindert Brave de afhankelijkheid van gecentraliseerde advertentienetwerken zoals Google.

Verbeterde gebruikersprivacy en eigendom van data

Web3-technologieën benadrukken de privacy van gebruikers en het eigendom van data. Door gebruik te maken van blockchain en cryptografische technieken kunnen marketeers privacybehoudende oplossingen implementeren, waardoor gebruikers controle krijgen over hun persoonlijke data.

Zero-knowledge proofs en gedecentraliseerde identiteitssystemen kunnen worden gebruikt om gerichte marketingcampagnes mogelijk te maken zonder de privacy van gebruikers in gevaar te brengen.

Slimme contracten en tokenization

Slimme contracten, een belangrijk kenmerk van web3, kunnen een revolutie teweegbrengen in marketingovereenkomsten en -transacties. Marketeers kunnen slimme contracten gebruiken om betalingsmechanismen te automatiseren, prestatiegerelateerde prikkels in te stellen en transparantie in reclamecampagnes te garanderen.

Bedrijven kunnen het eenvoudiger vinden om het succes van hun marketingcampagnes te volgen en data-gedreven beslissingen te nemen met behulp van blockchaintechnologie. Met slimme contracten kunnen bedrijven de resultaten van hun campagnes automatisch bijhouden en de data in realtime analyseren, waardoor ze een nauwkeuriger beeld krijgen van hun marketinginspanningen.

Betrokkenheid bij de community

Web3 moedigt ook community participatie en governance aan. Marketingbureaus kunnen community-gedreven platforms en gedecentraliseerde sociale netwerken gebruiken om rechtstreeks in contact te komen met gebruikers, feedback te verzamelen, merkloyaliteit te bevorderen en de groei van de cryptogemeenschap te stimuleren.

Op tokens gebaseerde stimuleringsmodellen kunnen worden gebruikt om leden van de community te belonen voor hun bijdragen, waardoor actieve deelname en mond-tot-mondmarketing worden aangemoedigd.

Verkennen van web3-marketingtoepassingen

Gedecentraliseerde reclame en digitale campagnes

Bij traditionele digitale reclame fungeert een beperkt aantal grote exchanges als tussenpersoon tussen adverteerders en uitgevers. Als het bijvoorbeeld gaat om YouTube-marketing, zijn de makers van inhoud de uitgevers, de bedrijven die naar YouTube komen voor advertentieruimte zijn de adverteerders en YouTube is de tussenpersoon.

Deze exchanges controleren de gegevensstroom en gebruiken algoritmes om adverteerders te koppelen aan beschikbare advertentieruimte. De interne werking van deze exchanges, inclusief hun algoritmen en besluitvormingsprocessen, is echter vaak ondoorzichtig en niet gemakkelijk toegankelijk voor adverteerders.

Bij gedecentraliseerd adverteren in een web3-context is de visie daarentegen om een netwerk van micro exchanges te hebben die met elkaar communiceren. In plaats van te vertrouwen op een centrale autoriteit of een paar grote exchanges, zouden adverteerders hun eigen micro exchanges of platformen hebben.

Deze micro exchanges zouden met elkaar interageren en communiceren binnen een netwerk. In plaats daarvan zouden het netwerk en zijn deelnemers collectief het kopen en verkopen van advertentie-inventaris coördineren en vergemakkelijken.

Tokenized stimulansen en beloningen

Tokenization van digitale assets, zoals loyaliteitspunten of toegangstokens, kan de betrokkenheid van klanten vergroten en nieuwe vormen van waarde-uitwisseling binnen marketingecosystemen mogelijk maken.

Het kan worden gebruikt in blockchainmarketing en NFT-marketing om loyaliteitsprogramma’s te creëren en de betrokkenheid van gebruikers te stimuleren. Op deze manier kunnen ook kleinschalige uitgevers deelnemen aan het gebruik van hun media als advertentieplatform.

Bedrijven kunnen tokens gebruiken als stimulans voor specifieke acties zoals het delen van content, het geven van feedback of het doorverwijzen van nieuwe gebruikers. Tokenized incentives moedigen community participatie en loyaliteit aan en kunnen worden verhandeld of ingewisseld voor producten, diensten of unieke ervaringen.

Gebruikersgerichte marketingstrategieën

Web3-marketing hecht veel belang aan gebruikerscontrole en eigenaarschap van data. Door gebruik te maken van door de gebruiker gecontroleerde data en voorkeuren kunnen marketeers gepersonaliseerde ervaringen bieden. U kunt bijvoorbeeld web3 marketing nieuwsbrieven gebruiken om informatie van gebruikers te verkrijgen.

Stel je een wereld voor waarin marketingcampagnes worden geformatteerd op basis van de DApps en protocollen waarmee je interageert zonder gevoelige data te verzamelen.

In ruil voor stimulansen kunnen gebruikers ervoor kiezen om specifieke data verder te delen of deel te nemen aan gerichte campagnes. Marketeers kunnen de privacy van gebruikers respecteren en toch op maat gemaakte en relevante marketingboodschappen leveren dankzij web3-technologieën.

NFT’s en digitale verzamelobjecten in marketing

Om unieke en waardevolle digitale assets te creëren, kunnen bedrijven NFT-marketing (NFT’s) gebruiken om te integreren in marketingcampagnes. Merken kunnen NFT’s in beperkte oplage uitgeven als verzamelobjecten, promotieartikelen of toegangsmunten voor exclusieve evenementen of content.

NFT-marketing kan merkloyaliteit stimuleren, betrokkenheid vergroten en gebruikers een nieuwe manier bieden om met merken te communiceren en tegelijkertijd hun betrokkenheid te tonen.

Gebruikmaken van web3-platforms en DApps

DApps en web3-platforms bieden nieuwe mogelijkheden voor marketinginteractie. Om aantrekkelijke campagnes, games of interactieve ervaringen te creëren, kunnen marketeers samenwerken met DApp-ontwikkelaars.

Door middel van token-gebaseerde mechanismen maken web3-platforms directe gebruikersbetrokkenheid, feedback en incentivization mogelijk, wat het beheer en de opbouw van crypto communities en merkpromotie bevordert.

Dit is de meest voor de hand liggende toepassing voor web3-marketing in de metaverse (bijv. augmented of virtual reality). Virtuele werelden zoals The Sandbox hebben al reclame van grote intellectuele eigendommen geïntegreerd.

Uitdagingen en kansen in web3 marketing

web3 marketing challenges

In een snel veranderende regelgeving kan web3 marketing te maken krijgen met een aantal belangrijke uitdagingen voordat het echt van de grond kan komen. Enkele daarvan zijn:

  • Privacy van data
  • Bescherming van de consument
  • Naleving van bestaande regelgeving
  • Kaders ontwikkelen voor nieuwe markten en technologieën

Het vaststellen van nauwkeurige wettelijke kaders en richtlijnen specifiek voor web3 marketing is cruciaal. Deze problemen kunnen worden aangepakt en er kan een ondersteunende omgeving voor web3 marketing innovatie worden gecreëerd door samenwerking tussen belanghebbenden uit de sector, beleidsmakers en regelgevende instanties.

Schaalbaarheid en gebruikersadoptie

Oplossingen voor web3 marketing zijn vaak afhankelijk van gedecentraliseerde technologieën die schaalbaarheidsproblemen kunnen hebben. Het schalen van blockchainnetwerken en DApps is essentieel om effectieve en naadloze gebruikerservaringen te garanderen naarmate het gebruik toeneemt.

De sleutel is het vinden van schaalbare oplossingen die security en decentralisatie behouden. Het succes van web3 marketing initiatieven zal ook afhangen van het bevorderen van een wijdverspreide adoptie van web3 technologieën door gebruikers en het onderwijzen van gebruikers over de voordelen ervan.

In de huidige staat hebben web3- en blockchaintechnologie een high learning curve voor gebruikers. Om marketeers te laten profiteren van de mogelijkheden, hebben gebruikers een betere ervaring, educatie of beide nodig.

Marketeers en bedrijven opleiden

Over educatie gesproken, nieuwe concepten, technologieën en praktijken die door web3-marketing worden geïntroduceerd, kunnen ook vragen om educatie en bewustzijn bij marketeers en bedrijven.

Als marketeers web3 volledig willen benutten, moeten ze zich bewust zijn van het potentieel van blockchain, slimme contracten, gedecentraliseerde identiteit en tokenization.

De kenniskloof kan worden gedicht en de toepassing kan worden versneld door initiatieven om professionals op te leiden en te trainen in web3-marketingstrategieën, -tools en -best practices. Dit zal na verloop van tijd de kansen voor bedrijven zoals crypto-SEO-bureaus vergroten.

Verantwoord gebruik van data in web3 marketing

Web3 marketing zorgt voor meer eigendom en privacy van data. Het introduceert echter ook complexiteit in het beheren en verantwoord gebruiken van gebruikersdata. Marketeers moeten voorzichtig te werk gaan tussen personalisatie en privacy en ervoor zorgen dat data op transparante wijze en met toestemming van de gebruiker wordt verzameld en gebruikt.

Het implementeren van privacy-beschermende technologieën in web3 marketing, zoals zero-knowledge proofs of gedecentraliseerde identiteitssystemen, kan helpen vertrouwen op te bouwen en verantwoord gebruik van data mogelijk te maken.

Implementeer web3 marketing in een vroeg stadium

Web3 marketing biedt een unieke en waardevolle kans voor bedrijven en marketeers om gebruik te maken van het opkomende gedecentraliseerde web ecosysteem. Door web3-marketing te omarmen en de belangrijkste functies ervan te benutten, kunnen bedrijven transparantere, persoonlijkere en aantrekkelijkere marketingervaringen creëren.

Het potentieel van web3-marketing is enorm en degenen die deze verschuiving in een vroeg stadium omarmen, zullen waarschijnlijk de vruchten plukken van een meer gedecentraliseerd en gebruikersgericht marketinglandschap.

Find out how BeInCrypto can boost your crypto project today – contact us.

Veelgestelde vragen

Beste crypto platforms in Nederland | Juni 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →
AlgosOne AlgosOne Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

wpua-150x150.png
Ryan Glenn is een journalist, schrijver en auteur. Ryan is gemotiveerd om zoveel mogelijk mensen te onderwijzen over de voordelen van web3 en cryptocurrency. Hij is de auteur van "The Best Book for Learning Cryptocurrency" en beheert een educatief platform, web3school.us, dat is toegewijd aan het demystificeren van de cryptowereld. Ryan heeft het platform opgebouwd om zowel technisch onderlegde als niet-technische individuen in de crypto-wereld te laten overstappen en iedereen een...
Lees de volledige biografie