Meer zien

Coinbase Brian Armstrong pleit tegen AI-regulering, zweert voor decentralisatie en open source

2 mins
Bijgewerkt door

Brian Armstrong, CEO van Coinbase, is fel gekant tegen regulering van kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens hem zou het reguleren van AI innovatie kunnen verstikken. Armstrong schrijft dit gevoel toe aan het historische succes van de software- en internetindustrie, die grotendeels floreerden zonder strenge regelgeving.

Brian Armstrong is tegen AI-regulering

Brian Armstrong, CEO van Coinbase, benadrukt de urgentie van het bevorderen van AI, waarbij hij zich beroept op zorgen over de nationale veiligheid. Zijn standpunt is gebaseerd op de overtuiging dat overheidstoezicht vaak tot onbedoelde gevolgen leidt en concurrentie en innovatie belemmert, ondanks goede bedoelingen.

Om AI veilig te stellen pleit Armstrong voor het bevorderen van decentralisatie en open sourcing. Dit zou volgens hem transparantie in de ontwikkeling van AI mogelijk maken.

“We moeten zo snel mogelijk vooruitgang boeken om vele redenen (waaronder nationale veiligheid). En het track record van regelgeving is dat het onbedoelde gevolgen heeft en concurrentie/innovatie doodt, ondanks de beste bedoelingen,” zei Armstrong.

Niet iedereen deelt echter Armstrongs mening over AI-regulering. Critici trekken parallellen tussen ongereguleerde AI en kernwapens en benadrukken de potentiële risico’s.

Gary Marcus, bekend van “Human versus Machine”, daagt Armstrongs logica uit door te suggereren dat een gebrek aan regulering, met een soortgelijk argument, rampzalig had kunnen zijn als het was toegepast op de luchtvaartindustrie.

AI Regulation Risks
AI-risico’s. Bron: McKinsey

De meningsverschillen in het debat over AI-regulering zijn niet onverwacht, gezien de vele experts die hun zorgen hebben geuit over de potentiële gevaren van AI en de noodzaak van regulering. Armstrong, een voorstander van decentrale wetenschap (DeSci), is van mening dat het meer voordelen biedt om AI de ruimte te geven om zich zelfstandig te ontwikkelen.

Belanghebbenden die voorstander zijn van AI-regulering

Ondanks de meningsverschillen over AI-regulering, staan belangrijke stakeholders al achter regelgeving. CEO’s van toonaangevende AI-bedrijven zoals Google, Meta en Tesla hebben onlangs een ontmoeting gehad met Amerikaanse wetgevers om het onderwerp te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst riepen de tech CEO’s op tot regelgevend toezicht om het veilige gebruik van AI te waarborgen. Elon Musk benadrukte de noodzaak van een regelgevende instantie om ervoor te zorgen dat bedrijven prioriteit geven aan veiligheid en het belang van het publiek.

Mark Zuckerberg benadrukte ook de rol van het Congres in de omgang met AI om innovatie te ondersteunen en waarborgen te implementeren. Hij erkende het delicate evenwicht dat nodig is bij het reguleren van een opkomende technologie en onderstreepte de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de overheid.

Nu techgiganten zich achter AI-regelgeving scharen, is de vraag welke vorm deze regelgeving uiteindelijk zal aannemen. Sommige rechtsgebieden, waaronder het Verenigd Koninkrijk en China, zijn al begonnen met het nemen van stappen om de industrie te reguleren.

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

5462d8675ac6f9a9c7b884a579a6a09f?s=120&d=wp_user_avatar&r=g
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi gelooft dat Bitcoin en blockchaintechnologie de potentie hebben om de wereld ten goede te veranderen. Hij is een fervent lezer en begon in 2020 over crypto te schrijven.
Lees de volledige biografie